Home

Andrzej Kociubiński

Ukończył studia 2002 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W grudniu 2006 roku obronił pracę doktorską pt. „Integracja układu scalonego wykonanego w technologii krzemowej z detektorem promieniowania jądrowego wykonanego na podłożu płytki SOI (Silicon-On-Insulator)”. W latach 2001-2007 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, gdzie zajmował się modelowaniem, opracowaniem technologii oraz charakteryzacją przyrządów półprzewodnikowych. Brał udział w pracach naukowo-badawczych w ramach wielu projektów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (np. „Silicon Ultra Fast Cameras for Electron and Gamma Sources in Medical Applications”, „Integrated micro- and nanotechnology platforms and services” oraz „System for European Water Monitoring”). Pracę w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Lubelskiej rozpoczął w październiku 2007 roku. Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zaawansowanej mikro- i nanotechnologii przyrządów i systemów krzemowych ze szczególnym naciskiem na integrację różnych technologii i przyrządów dla zastosowań interdyscyplinarnych. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji, głównie o cyrkulacji międzynarodowej.